Bible kralická - 2Tm 2,4

2Tm 2,4 Žádný, kdož rytěřuje, neplete se v obecné živnosti, aby se svému hejtmanu líbil.