Bible kralická - 2Tm 2,24

2Tm 2,24 Na služebníka pak Božího nesluší vaditi se, ale aby byl přívětivý ke všem, způsobný k učení, trpělivý,