Bible kralická - 2Tm 1,2

2Tm 1,2 Timoteovi milému synu: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše Pána našeho.