Bible kralická - 2Te 3,7

2Te 3,7 Nebo sami víte, kterak jest potřebí následovati nás, poněvadž jsme se nechovali mezi vámi neslušně.