Bible kralická - 2Te 2,9

2Te 2,9 Kteréhožto nešlechetníka příští jest podle mocného díla satanova, se vší mocí a divy i zázraky lživými,