Bible kralická - 2Pt 2,6

2Pt 2,6 A města Sodomských a Gomorských v popel obrátiv, podvrácením odsoudil, příklad budoucím bezbožníkům na nich ukázav,