Bible kralická - 2Pa 24,21

2Pa 24,21 Oni spikše se proti němu, ukamenovali jej z rozkazu králova v síni domu Hospodinova.