Bible kralická - 2Pa 18,25

2Pa 18,25 I řekl král Izraelský: Jměte Micheáše, a doveďte ho k Amonovi hejtmanu města, a k Joasovi synu královu.