Bible kralická - 2Kor 8,5

2Kor 8,5 A netoliko tak učinili, jakž jsme se nadáli, ale sami sebe nejprve dali Pánu, a i nám také u vůli Boží,