Bible kralická - 2Kor 6,4.5

2Kor 6,4 Ale ve všem se chovajíce jakožto Boží služebníci, ve mnohé trpělivosti, v utištěních, v nedostatcích, v úzkostech,
2Kor 6,5 V ranách, v žalářích, v nepokojích, v pracech, v bdění, v postech,