Bible kralická - 2Kor 5,3

2Kor 5,3 Jestliže však oblečení a ne nazí nalezeni budeme.