Bible kralická - 2Kor 5,21

2Kor 5,21 Nebo toho, kterýž hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli spravedlností Boží v něm.