Bible kralická - 2Kor 5,18

2Kor 5,18 To pak všecko jest z Boha, kterýž smířil nás s sebou skrze Jezukrista, a dal nám služebnost smíření tohoto.