Bible kralická - 2Kor 4,3

2Kor 4,3 Pakliť zakryté jest evangelium naše, před těmi, kteříž hynou, zakryté jest.