Bible kralická - 2Kor 4,17

2Kor 4,17 Nebo toto nynější lehoučké ssoužení naše převelmi veliké věčné slávy břímě nám působí,