Bible kralická - 2Kor 4,10

2Kor 4,10 Vždycky mrtvení Pána Ježíše na těle svém nosíme, aby i život Ježíšův na těle našem zjeven byl.