Bible kralická - 2Kor 3,15

2Kor 3,15 Protož až do dnešního dne, když se čtou knihy Mojžíšovy, zastření jest položeno na jejich srdci.