Bible kralická - 2Kor 11,2

2Kor 11,2 Neboť miluji vás Božím milováním. Zasnoubilť jsem zajisté vás jako čistou pannu oddati jednomu muži, Kristu.