Bible kralická - 2Kor 11,14

2Kor 11,14 A není div. Nebo i satan proměňuje se v anděla světlosti.