Bible kralická - 2Kor 1,18

2Kor 1,18 Ale víť to věrný Bůh, že řeč naše, kteráž byla mluvena k vám, nebyla: Jest, a není.