Bible kralická - 1Te 5,19-22

1Te 5,19 Ducha neuhašujte,
1Te 5,20 Proroctvím nepohrdejte,
1Te 5,21 Všeho zkuste; což dobrého jest, toho se držte.
1Te 5,22 Od všeliké zlé tvárnosti se varujte.