Bible kralická - 1Pt 5,13

1Pt 5,13 Pozdravuje vás ta církev, kteráž jest v Babyloně, účastnice vyvolení vašeho, a Marek syn můj.