Bible kralická - 1Pt 1,15.16

1Pt 1,15 Ale jakž ten, kterýž vás povolal, Svatý jest, i vy svatí ve všem obcování vašem, buďte;
1Pt 1,16 Jakož napsáno jest: Svatí buďte, nebo já Svatý jsem.