Bible kralická - 1Kor 7,36-38

1Kor 7,36 Pakli kdo za neslušnou věc své panně pokládá pomíjení času k vdání, a tak by se státi mělo, učiň, jakžkoli chce, nezhřeší. Nechažť ji vdá.
1Kor 7,37 Ale kdož jest se pevně ustavil v srdci svém, a není mu toho potřeba, ale v moci má vlastní vůli svou, a to uložil v srdci svém, aby choval pannu svou, dobře činí.
1Kor 7,38 A tak i ten, kdož vdává pannu svou, dobře činí, ale kdo nevdává, lépe činí.