Bible kralická - 1Kor 7,23

1Kor 7,23 Za mzdu koupeni jste, nebuďtež služebníci lidští.