Bible kralická - 1Kor 4,7

1Kor 4,7 Nebo kdož tě soudí? A co máš, ješto bys nevzal? A když jsi vzal, proč se chlubíš, jako bys nevzal?