Bible kralická - 1Kor 3,6

1Kor 3,6 Jáť jsem štípil, Apollo zaléval, ale Bůh dal zrůst.