Bible kralická - 1J 4,15

1J 4,15 Kdož by koli vyznával, že Ježíš jest Syn Boží, Bůh v něm přebývá, a on v Bohu.