Bible kralická - 1J 2,23

1J 2,23 Každý kdož zapírá Syna, nemáť ani Otce.