Bible kralická - 1Tm 6,19

1Tm 6,19 Tak sobě skládajíce základ dobrý k času budoucímu, aby dosáhli věčného života.