Bible kralická - 1Tm 5,7

1Tm 5,7 Protož jim to přikaž, ať jsou bez úhony.