Bible kralická - 1Tm 3,1.2

1Tm 3,1 Věrnáť jest tato řeč, žádá-li kdo biskupství žeť výborné práce žádá.
1Tm 3,2 Ale musíť biskup býti bez úhony, jedné manželky muž, bedlivý, středmý, vážný, k hostem přívětivý, způsobný k učení.