Bible kralická - 1Te 2,11

1Te 2,11 Jakož víte, kterak jednoho každého z vás, jako otec dítek svých, napomínali jsme vás a potěšovali,