Bible kralická - 1Pt 5,3

1Pt 5,3 Ani jako panujíce nad dědictvím Páně, ale jako příkladem jsouce stádu.