Bible kralická - 1Pt 2,22

1Pt 2,22 Kterýž hříchu neučinil, aniž jest lest nalezena v ústech jeho.