Bible kralická - 1Pt 2,16

1Pt 2,16 Buďtež jako svobodní, však ne jako zastření majíce své zlosti svobodu, ale jakožto služebníci Boží.