Bible kralická - 1Pt 1,9

1Pt 1,9 Docházejíce konce víry vaší, spasení duší vašich,