Bible kralická - 1Pt 1,25

1Pt 1,25 Ale slovo Páně zůstává na věky. Totoť pak jest to slovo, kteréž zvěstováno jest vám.