Bible kralická - 1Pt 1,19

1Pt 1,19 Ale drahou krví jakožto Beránka nevinného a neposkvrněného, Krista,