Bible kralická - 1Pt 1,18.19

1Pt 1,18 Vědouce, že ne těmi porušitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, vykoupeni jste z marného vašeho obcování podle ustanovení otců,
1Pt 1,19 Ale drahou krví jakožto Beránka nevinného a neposkvrněného, Krista,