Bible kralická - 1Kr 17,3.4

1Kr 17,3 Odejdi odsud a obrať se k východu, a skrej se u potoka Karit, kterýž jest naproti Jordánu.
1Kr 17,4 A budeš z toho potoka píti, krkavcům pak jsem přikázal, aby tě tam krmili.