Bible kralická - 1Kor 7,10

1Kor 7,10 Vdaným pak přikazuji ne já, ale Pán, řka: Manželka od muže neodcházej.