Bible kralická - 1Kor 6,14

1Kor 6,14 Bůh pak i Pána Ježíše vzkřísil, i nás také vzkřísí mocí svou.