Bible kralická - 1Kor 4,21

1Kor 4,21 Co chcete? S metlou-li abych přišel k vám, čili s láskou, a s duchem tichosti?