Bible kralická - 1Kor 4,2

1Kor 4,2 Dále pak vyhledává se při šafářích toho, aby každý z nich věrný nalezen byl.