Bible kralická - 1Kor 4,19

1Kor 4,19 Ale přijduť k vám brzo, bude-li Pán chtíti, a poznám ne řeč těch nadutých, ale moc.