Bible kralická - 1Kor 4,16

1Kor 4,16 Protož prosím vás, buďtež následovníci moji.