Bible kralická - 1Kor 4,1

1Kor 4,1 Tak o nás smýšlej člověk, jako o služebnících Kristových a šafářích tajemství Božích.