Bible kralická - 1Kor 3,16

1Kor 3,16 Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás přebývá?