Bible kralická - 1Kor 3,10

1Kor 3,10 podle milosti Boží mně dané, jako moudrý stavitel, základ jsem založil, jiný pak na něm staví. Ale jeden každý viz, jak na něm staví.